मुनी समानार्थी शब्द मराठी | muni samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of muni (मुनी). मुनी समानार्थी शब्द मराठी. मुनी या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of muni in Marathi.

मुनी शब्दाचा समानार्थी शब्द

मुनी या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण मुनी या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. मुनी या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना मुनी चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

मुनी या शब्दासाठी ऋषी, साधू, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of muni in Marathi are muni, sadhu, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

शब्द समानार्थी
मुनी ऋषी, साधू, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी
muni muni, sadhu, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

मी आशा करतो की तुम्हाला मुनी या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला मुनी या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in muni samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)


Previous Post Next Post

Contact Form