आहार समानार्थी शब्द मराठी | aahar samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aahar (आहार). आहार समानार्थी शब्द मराठी. आहार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aahar in Marathi.

आहार शब्दाचा समानार्थी शब्द

आहार या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आहार या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आहार या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आहार चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आहार या शब्दासाठी भोजन, खाद्य, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of aahar in Marathi are bhojan, khadya, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

शब्द समानार्थी
आहार भोजन, खाद्य, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी
aahar bhojan, khadya, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

मी आशा करतो की तुम्हाला आहार या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आहार या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aahar samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)


Previous Post Next Post

Contact Form