आश्चर्य समानार्थी शब्द मराठी | aacharya samanarthi shabd in Marathi

  Samanarthi Shabd of aacharya (आश्चर्य). आश्चर्य समानार्थी शब्द मराठी. आश्चर्य या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे ? Synonyms of aacharya in Marathi.

आश्चर्य शब्दाचा समानार्थी शब्द

आश्चर्य या शब्दाचा वापर करण्यापुर्वी या शब्दाचे समानार्थी शब्द माहीत असणे खूप महत्वाचे आहे. खाली आपण आश्चर्य या शब्दाचे विविध समानार्थी शब्द समजू व लक्षात घेऊ. आश्चर्य या शब्दासारखा अर्थ असलेल्या शब्दांना आश्चर्य चा समानार्थी शब्द म्हणतात.

आश्चर्य या शब्दासाठी नवल, विस्मय, अचंबा, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी हे समानार्थी शब्द आहेत. Samanrthi shabd of aacharya in Marathi are naval, vismay, achamb, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

शब्द समानार्थी
आश्चर्य नवल, विस्मय, अचंबा, भास्कर, मित्र, भानू, दिनकर, आदित्य, अर्क, दिनमणी
aacharya naval, vismay, achamb, Bhaskar, Mitra, Bhanu, Dinkar, Aditya, Ark, Dinmani.

मी आशा करतो की तुम्हाला आश्चर्य या शब्दाचे समानार्थी शब्द समजले असतील. जर तुम्हाला आश्चर्य या समानार्थी शब्दात कोणतीही चूक आढळली  असेल तर comments or email च्या माध्यमातून आम्हाला कळवू शकता. (if you find any mistake in aacharya samanarthi shabd then you can inform us by comments or email.)


Previous Post Next Post

Contact Form